DERNEĞİMİZ HAKKINDA

Karadeniz Engelliler Federasyonu yasa gereği beş genel merkez özellikli aynı amaçlı derneğin bir araya gelmesi ile 6 Ekim 2008 tarihinde Samsun Valiliği onayı ile kurulmuştur.

Federasyonumuz; engelli bireyler, yakınları ve toplumun bütün kesimlerinde engellilik konusunda toplumsal bilinç ve duyarlılık oluşturulması, engellilerin yaşam kalitesinin yükseltilmesi, kendini gerçekleştirebilmesini sağlamak bilinciyle tüm ülke genelinde hizmet vermek ve çalışmalar yapmak üzere yapılandırılmış; Türkiye’de bir ilk olarak tüm engel gruplarının (bedensel, görme, işitme, zihinsel) tek çatı altında toplanması sağlanmıştır. 

Tüzüğümüzün 2. maddesinde; Federasyonun amacı; “derneklerce temsil edilen engelli gruplarının yaşam kalitesini yükseltmek, sosyal, ekonomik, kültürel, sportif, hukuki ve mesleki yönden topluma ve çalışma hayatına kazandırılması; ortak hak ve çıkarlarının korunması, hak ve özgürlüklerinin geliştirilmesi; sosyal adaleti gerçekleştiren, refah ve barış içinde yaşamasına olanak sağlayan demokratik bir yönetim anlayışının savunulması ve üye dernekler arasında işbirliği ve işbirliğinin sağlanması, federasyonca yapılacak hizmetlerin herkesin yararına açık olması, belli bir yöre veya kitleye hizmetle sınırlı olmaması, yıl içerisinde elde edilen gelirlerin en az üçte ikisinin federasyon amaçlarına harcanmasıdır.”şeklinde belirlenmiştir. 

Üye derneklerimiz

1- Karadeniz Bedensel Engelliler Derneği (Samsun)
2- Çarşamba Bedensel Engelliler Derneği (Çarşamba-Samsun)
3- Giresun Anadolu Engellilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Giresun)
4- Bulancak Engelliler Derneği (Bulancak-Giresun) 
5- Terme Engelliler Derneği (Terme-Samsun)
6- Ladik Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Ladik-Samsun) 
7- Giresun Görme Engelliler Derneği (Giresun) 

Karadeniz Engelliler Federasyonu, tüm engelli sivil toplum kuruluşları ve tüm halkımızla birlikte çalışmalar yapmayı, tüm özel ve kamu kurum ve kuruluşları ile ortak projeler yürütmeyi öncelik olarak kabul etmektedir. Ayrıca engellilerin yerel ve genel yönetim süreçlerine katılıp, yönetim basamaklarında söz sahibi olmaları ve engelliler için olumlu kararların çıkması için çalışmalarımız da devam etmektedir. 
Türkiye geneline hitap eden ve bütün engel gruplarını bir araya toplamayı amaçlayan bir federasyon olup din, dil, ırk, siyasi düşünce ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin, engellilerin iş, sağlık, eğitim gibi genel ihtiyaçlarının yanı sıra sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerde de bulunup, ruh ve bedenen kendilerine yeterli olabilecek gücü kazanabilmesi için eğitici, birleştirici, tedavi edici çalışmalar yapmaktadır. 
Yine, bu amaçların gerçekleştirilmesi, yapılan mücadelenin daha etkin ve verimli olması ve sonuca ulaşması için tüm engelli gruplarının ortak olarak hareket etmesi, engelli birey ve ailelerinin yaşamış oldukları sorunları şube düzeyinde kalarak çözmek yerine, engelli birey ve ailelerin toplumla bütünleşmelerini ve kendilerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, kalıcı çözümler üretebilmek için merkeziyetçi zihniyetten uzak federasyonların ve konfederasyonların daha yararlı olacağı bilinciyle hareket edilmektedir. 

Yönetim Kurulu üyelerimiz ;

MUSTAFA KOLDERE-BAŞKAN V. 
1953 Çarşamba doğumludur. İlk orta ve liseyi Çarşamba’da tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunudur. Yüksek lisansını yine Hacettepe Üniversitesinde tamamladı. Halen Salem Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. Almanca, İngilizce ve Fransızca bilmektedir. 

NİHAT YAYLA-BAŞKAN YRD.
1964 Giresun doğumludur. İlk, orta ve liseyi Giresun’da tamamladı. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunudur. Batman’da öğretmenlik yaparken 1996 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını tekerlekli sandalyeye bağımlı olarak sürdürmektedir. Giresun Anadolu Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin başkanlığını yürütmektedir. Halen öğretmen olarak görev yapmakta olup, orta düzeyde Arapça bilmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır. 

DAVUT GÖKMEN-GENEL SEKRETER
15.04.1967 Samsun Kadamut doğumludur. İlk, orta ve lise tahsilini Samsun’da tamamladı. İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi mezunudur. Halen Samsun Vergi Dairesi Başkanlığında Gelir Uzmanı olarak görev yapmaktadır. Birçok engellilere yönelik dernekte denetleme kurulu üyeliğinin yayında sosyal ve eğitim amaçlı bir çok dernekte de denetim ve yönetim kurulu üyeliği bulunmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır. 

MUSTAFA TOPRAK- GENEL SAYMAN 
28/11/1961 Giresun/Boyluca doğumludur. İlk, orta ve lise tahsilini Samsun’da tamamladı. İşletme Fakültesi mezunu olup, halen Samsun PTT Başmüdürlüğünde Muhasebe Şefi olarak görev yapmaktadır. İlimizdeki engellilere ilişkin bir çok dernekte Denetleme olarak görev almıştır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Yard.Doç.Dr.FAHRİ BİRİNCİ- AR-GE SORUMLUSU
1967 Trabzon Akçaabat doğumludur. İlk ve ortaokulu köyünde bitirdi. Trabzon Lisesi mezunudur. Süleyman Demirel Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü bitirdi. Eskişehir Osmangazi üniversitesinde doktorasını tamamladı. Halen Ondokuzmayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır. 

ÖZGÜR ALIŞ- BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER SORUMLUSU 
09/09/1974 Samsun doğumludur. İlk, orta ve lise tahsilini Samsun’da tamamladı. İşletme Fakültesi mezunudur. Halen Samsun Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinde, Hasta, Çalışan Hakları ve Güvenli biriminde görev yapmaktadır. Federasyonumuzda İşaret Dili öğreticiliği yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

NERMİN DURMUŞ-AİLE VE KADIN SORUMLUSU
03/01/1965 Samsun doğumludur. Tahsilini Samsun’da tamamlamıştır. Halen Atakum Belediyesinde sözleşmeli personel olarak görev yapmaktadır. Samsun’da kurulu engelli derneklerde yönetim kurulu üyeliği mevcuttur. Evli ve üç çocuk annesidir. 

ÜNSAL KIRIŞ- ÖRGÜTLENME SEKRETERİ
25/09/1978 Samsun doğumludur. Tahsilini Samsunda tamamladı. İletişim hizmetleri faaliyeti yönünden esnaflık yapmıştır. Halen Callus Bilgi ve İletişim Hizmetleri A.Ş.de monitoring olarak çalışmaktadır.